VERTEX ALLROUND DXKlik om onze app te openenOpenen

Over de waarde van je opstal betaal je belasting. Vaak te veel!

Wat is WOZ

WOZ staat voor 'Waardering onroerende zaken'. In het kader van de Wet WOZ stelt de Gemeente elk jaar de waarde vast van alle WOZ-objecten (zoals woningen, garages, bedrijfsgebouwen, winkels en bouwterreinen).

Wie op 1 januari is geregistreerd bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde (recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning of appartementsrecht), ontvangt een WOZ-beschikking via het aanslagbiljet; u vindt de WOZ-waarde van uw object dus op uw aanslagbiljet.

Hoe weet ik van de WOZ-waarde van mijn huis of andere onroerenede zaak is?

De waarde van uw huis, garage of andere onroerende zaak staat op de WOZ-beschikking. 

WOZ-beschikking

Op de WOZ-beschikking staat de WOZ-waarde van uw onroerende zaak (huis, garage of ander gebouw). Was u op 1 januari van een jaar eigenaar of huurder van een onroerende zaak? Dan ontvangt u een WOZ-beschikking. Gemeenten stellen de WOZ-waarde ieder jaar opnieuw vast. De WOZ-waarde op de WOZ-beschikking is dan ook 1 jaar geldig.

WOZ-waarde opvragen

Heeft u geen WOZ-beschikking? Dan kunt u de WOZ-waarde van uw onroerende zaak ook opvragen via:

Mijn OverheidHet WOZ Waardeloket

 

Veel belastingen zijn gebaseerd op de WOZ-waarde. Een hogere WOZ-waarde betekent dus meer belasting betalen. Zo gaan bijvoorbeeld de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait of vermogensrendementsheffing), de onroerendezaakbelasting (ozb) en de waterschapsbelasting omhoog. 

Een lagere WOZ-waarde bespaart al gauw enkele tientjes tot enkele honderden euro’s per jaar. Een besparing, hoe klein ook, werkt ook in de volgende jaren door! Alle reden om de WOZ-beschikking te laten controleren en bezwaar aan te tekenen.

Belangrijk dus om te controleren of de WOZ-waarde klopt! Een te hoge WOZ-waarde kost tussen € 63,00 en € 2.538,00 per jaar. Over de looptijd van uw hypotheek (30 jaar) betaalt u dus tot € 76.140,00 te veel belasting. 

Wat u nu kunt doen is bezwaar maken tegen de te hoge WOZ-waarde op uw WOZ-beschikking! Wij helpen u daarbij door u alle juridische en administratieve rompslomp uit handen te nemen. Wij helpen u te besparen op:

  • Onroerende-zaakbelasting (OZB)
  • Waterschapsbelasting
  • Vermogensbelasting
  • Roerende ruimtebelasting (woonboten, woonwagens, bedrijfsvaartuigen en kiosken)
  • Inkomstenbelasting
Vraag hier je bezwaarschrift aan