VERTEX ALLROUND DXKlik om onze app te openenOpenen

 

 

 

 

Verzekeraars verplichten het u vaak!

 

VERTEX ALLROUND DX maakt het u gemakkelijk om een SCIOS-gecertificeerd bedrijf te vinden voor inspectie en onderhoud van uw technische installaties. 

SCIOS-certificatie is bedoeld voor installatie- en inspectiebedrijven die inspecties, emissiemetingen en onderhoud uitvoeren aan technische installaties, zijnde stookinstallaties, verwarmingssystemen, elektrisch materieel, zonnestroominstallaties en explosieveilige installaties. 

Maak hieronder uw keuze uit de SCIOS-Scope inspecties waar u behoefte aan heeft en vind een gecertificeerd bedrijf!

Innomar - Yoron

Toestellen waarbij de verbrandingslucht zich met de brandstof mengt ten gevolge van de impulswerking van de uitstromende brandstof in de brander en door de verbrandingsgassen ontstane thermische trek. Inclusief toestellen met premixbranders of verbrandingsgasventilator. Toestellen die onder scope 1 vallen worden ondermeer toegepast voor:

 • woon- en verblijfsgebouwen;
 • zorgsector;
 • kerken;
 • gebouwen voor onderwijs en opleidingen.

 

Zoek een installatiebedrijf

 

Innomar & Yoron

 

 • Warmwaterketels: toestellen bestemd voor het verwarmen van water.
 • Luchtverhitters: toestellen waarin uit brandstof in een verbrandingskamer ontwikkelde warmte via een scheidingswand zonder stromend tussenmedium wordt overgedragen op mechanisch getransporteerde lucht met de bestemming deze lucht te benutten voor verwarming. (N.B.: Luchtverhitters zonder scheidingswand vallen niet onder scope 2.)

Toestellen die onder scope 2 vallen worden ondermeer toegepast voor:

 • woon- en verblijfsgebouwen;
 • gebouwen voor onderwijs en opleidingen;
 • zorgsector;
 • kerken;
 • tuinbouw.

 

Zoek een installatiebedrijf

 

 

 • Heetwaterketel: toestel bestemd voor het verwarmen van water met een temperatuur van meer dan 105 °C.
 • Stoomketel: ketels waarin stoom wordt opgewekt.

 

Zoek een installatiebedrijf

 

 

 • Motor: een installatie waarin de explosiedruk bij ontsteking van het brandstof/luchtmengsel wordt omgezet in mechanische arbeid.
 • Turbine: een installatie waarin de warmte van de verbrandingsgassen door middel van een turbinewiel wordt omgezet in mechanische arbeid.

 

Zoek een installatiebedrijf

 

 

 • Installaties anders dan hierboven genoemd. Voorbeelden:

  • ovens;
  • smeltovens;
  • fornuizen in de procesindustrie;
  • drooginstallaties;
  • naverbranders;
  • biomassa installaties;
  • directe luchtverhitters.

 

Zoek een installatiebedrijf

 

 

 • Installaties gestookt op vaste brandstoffen zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit (biomassa)

 

Zoek een installatiebedrijf

 

 

 • Het bepalen van de componenten NOx, SO2, CxHy en fijnstof in de verbrandingsgassen.

 

Zoek een installatiebedrijf

 

 

 • Scope 7a Brandstofleidingen voor aardgas met een ontwerpdruk ≤ 0,5 bar.
 • Scope 7b Brandstofleidingen voor aardgas met een ontwerpdruk > 0,5 bar.
 • Scope 7c Brandstofleidingen voor olie.

 

Zoek een installatiebedrijf

 

 

 • Gestandaardiseerde veiligheidsinspectie van uw vaste elektrische installatie.

 

Zoek een installatiebedrijf

 

 

 • Keuring van elektrische arbeidsmiddelen op basis van de NEN 3140

 

Zoek een installatiebedrijf

 

 

 • Gestandaardiseerde veiligheidsinspectie van uw elektrisch materieel gericht op het brandrisico op basis van de NTA 8220

 

Zoek een installatiebedrijf

 

 

De inspectie omvat de gehele explosieveilige installatie met als hoofdonderwerpen:

 • Beoordeling van het EVD op:
  • risicoanalyse;
  • gevarenzone-indeling;
  • lijst van het elektrisch materieel, inclusief certificaten;
  • onderhoudshistorie;
  • volledigheid (update).
 • Beoordeling van de keuze apparatuur, installatieapparatuur, conditie en het juiste certificaat van het elektrisch materieel;
 • Lekbronnen beoordeling.

 

Zoek een installatiebedrijf

 

 

Gestandaardiseerde inspectiemethode voor zonnestroominstallaties.

 

Zoek een installatiebedrijf

 

 

Gestandaardiseerde inspectiemethode voor verwarmingssystemen en gekoppelde ventilatiesystemen.

 • gasgestookte verwarmingssystemen tussen 70 en 100 kW op systeemniveau; 
 • gasgestookte verwarmingsinstallaties vanaf een vermogen van 100 kW op systeemniveau;
 • verwarmingssystemen met vaste of vloeibare brandstoffen vanaf 70 kW op systeemniveau;
 • verwarmingssystemen zonder brandstoffen (bijvoorbeeld een elektrische warmtepomp) vanaf 70 kW op systeemniveau.

 

Zoek een installatiebedrijf